Styrelsen

STREET PACK CRUISERS STYRELSE -2017

Under årsmötet som var i januari 2017-01-21 blev Karnevik invald i styrelsen. Följande medlemmar ingår i styrelsen:
Matsa D. (ordf.)
Matsa D. (Ordf.)
Håkan (Vice Ordf.)
Håkan (Vice Ordf.)
 
Karnevik
Karnevik (Ledamot)
Johan (Kassör.)
Johan (Kassör.)
Vice Sekreterare
Joppe (Vice Sekreterare)
Torda (ledarmot.)
Torda (Ledamot.)
Palle (Ledamot)
Palle (Ledamot)
Salle (vice kassör)
Salle (Vice kassör)
Bladlund (Sekreterare)